Leer

Leeritalitus ei ole luterlikus kirikus sakrament, ent kuulub ristimisõpetuse juurde. Varasematel aegadel on leer tähendanud lapsena toimetatud ristimise kinnitamist. Siit ka leeri teine nimi – konfirmatsioon (lad k confirmare – kinnitama). Tänapäeval tulevad leeri peamiselt inimesed, kes ei ole varem ristitud. Nii toimub ristimine koos leeriõnnistamisega kas samal jumalateenistusel või mõnel sellele eelneval päeval. Leeri saab tulla alates 15. eluaastast.

Konfirmatsioon on eeltingimuseks, et saada laulatada, lasta ristida oma lapsi või olla ristivanemaks teiste lastele. Leerikooli lõpetanu saab seda tõendava tunnistuse.

Mida leeris tehakse?

Leeri juurde kuulub leerikursus ehk leerikool, mille vältel omandatakse ristiusku puudutavad põhiteadmised. Leerikooli korraldab oma piirkonnas kohalik kogudus ja enamasti õpetab kohalik vaimulik.

Kui pikk on leerikool?

Leerikooli pikkus sõltub kohalikust kogudusest ja vaimulikust. Enamasti on leerikoolid alates kahest kuust kuni kuue kuuni. Mõnel pool ka pikemalt. Mida pikem leerikool, seda põhjalikumad on omandatud teadmised. Leerikool lõppeb leeriõnnistamisega ehk konfirmatsiooni talitusega.

Mis on leeriõnnistamine?

Leeriõnnistamine on talitus, mille käigus leerikooli läbinud inimesed tunnistavad oma kristlikku usku apostliku usutunnistuse sõnadega ja kinnitavad, et soovivad elada ristiusu õpetuse järgi. Seejärel vaimulik õnnistab igat leerilast asetades käed tema pea peale ja tehes iga ühe üle ristimärgi.

Kuidas leeri minna?

Leeri minekuks tuleks ühendust võtta elukohale lähima luterliku kogudusega ja uurida, millal leerikool algab. Nii mõneski väiksemas koguduses ei ole leerikooli ajad fikseeritud ja sõltuvad sellest, kas on tahtjaid. Mitmel pool ollakse valmis ka individuaalseid leeritunde läbi viima.

Kui palju leer maksab?

Leerikooli eest on sobilik teha kogudusele annetus ja kuna leerikooli lõppedes saab inimene koguduse liikmeks, siis tuleks arvestada ka esimese koguduse liikmeannetuse tasumisega juba leeripäeval. Meie kirikus on soovituslikuks liikmeannetuse suuruseks 1% sissetulekust. Nt 500 eurose netopalga puhul on annetus 5 eurot kuus, s.o 60 eurot aastas.

EELK Tapa Jakobi kogudus MTÜ

Õhtu pst 24, Tapa linn, Tapa vald 45107 Lääne-Viru maakond
Tapa Jakobi kirik: Pargi 1, Tapa, 45106 Lääne-Viru maakond
e-posti aadress: tapa@eelk.ee
telefon: +372 521 22 90
reg kood: 80209990

Koguduse arvelduskonto: Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku Tapa Jakobi Kogudus
Konto: EE602200001120087892

Koguduse õpetaja – Valdo Reimann
e-posti aadress: valdoreimann@hot.ee
telefon: +372 521 22 90

Koguduse juhatuse esimees ja organist – Evely Traublum-Rambi
e-posti aadress: yleve@hot.ee
telefon: +372 56 918 023

Privaatsuspoliitika

© 2024. Kõik õigused kaitstud.
dev:piksar.ee

TOP